Hostinec Ladó - SÁROSPATAK

3950 Sárospatak, Virág u. 8-10.

Mobil: +36 30 2781140
Mobil: +36 20 9219298
E-mail: info@ladovendeghaz.hu

Ladomérszky László
3950 Sárospatak, Zrinyi u. 24.

 • Sárospatak - Hrad Rakocziho, Pivnice Rákocziho, Kalvínskie kollégium, Vežká Knižnica, Hradný kostol, umelecké pamiatky
 • Sátoraljaújhely - Kalvária, Sedačková lanovka, Múzeum Ferenca Kazinczyho, Zemplínsky Archív, Kostol Piaristov
 • Szerencs - Hrad Rákócziho, Múzeum cukra, Zemplínsky múzeum
 • Tokaj - Pivnica Rákócziovcov, Kopec Finánc (krásna panoráma), Tokajský múzeum, umelecké pamiatky
 • Hercegkút - Švábsky krajový dom, Rad pivníc
 • Tolcsva - - Múzeum Vinárstva, Múzeum Vín
 • Boldogkőváralja - Hrad Boldogkő, Krajový dom
 • Széphalom - Pamätná sieň a park Ferenca Kazinczyho
 • Füzzérradvány - Kaštiež Károlyiovcov a arborétum
 • Füzér - Hrad Füzéra, Krajový dom Rusinov
 • Pálháza - Lesná úzkokožajná železnica (Pálháza-Kőkapu-Rostalló)
 • Kőkapu - Kaštiež Károlyiovcov, Park sochy, člnkovacie jazero
 • Pácin - Kaštiežský Múzeum Medzibodrožia
 • Hollóháza - Porcelánový Múzeum a továreň