Hostinec Ladó - Sárospatak

3950 Sárospatak, Virág u. 8-10.

Mobil: +36 30 2781140
Mobil: +36 20 9219298
E-mail: info@ladovendeghaz.hu

Ladomérszky László
H-3950 Sárospatak, Zrinyi u. 24.

Perla maďarských pamätných miest, Sárospatak, pri nohe malebne krásnych Zemplínskych vrchov je strediskom cestovného ruchu a kultúry,na pobreží rieky Bodrog. Jeho meno predvolá lesklé dni historie levy boja za slobodu, pamiatky Rákócziovcov.

Turistickú chatu Ladó nájdeme na rekreačnom území Sárospataku, na 600 m2-ej zelenej oblasti, pri bezprostredného susedstva termálneho kúpeľa.

48°C-ová voda termálneho kúpeľa má významný minerálny osbsah, je odporučaný na liečenie choroby systémy žíl. Na území kúpele nájdeme plaváreň,detský bazén ,bazén s kĺzačkou a termálny bazén stavaný s liečivými prvkami.