Dom goœcinny Ladó - SÁROSPATAK

3950 Sárospatak, Virág u. 8-10.

Mobil: +36 30 2781140
Mobil: +36 20 9219298
E-mail: info@ladovendeghaz.hu

Ladomérszky László
3950 Sárospatak, Zrinyi u. 24.

 • Sárospatak - Zamek Rakoczego, piwnice Rakoczego, Kolegium kalwińskie, tzw. Duża Biblioteka, Przyzamkowy koœciół, inne zabytkowe budowle
 • Sátoraljaújhely - Kalwaria, Muzeum im. Ferenca Kazinczego, kolejka linowa, archiwum, Koœciól pijarów
 • Szerencs - Zamek Rakoczego, cukrownia (ponad 100-letnia), Muzeun Regionalne (bogaty zbiór widokówek)
 • Tokaj - Piwnice Rakoczego, punkt widokowy tzw. Fináncdomb, Muzeum Winiarstwa
 • Hercegkút - Dom Regionalny, Szereg Piwnic z winem tokajskim wpisanych w 2002 roku do księgi UNESCO
 • Tolcsva - Muzeum Winnictwa, Piwnica Muzealna
 • Boldogkőváralja - Zamek Boldogkő, Dom Regionalny
 • Széphalom - Muzeum i park Ferenca Kazinczy
 • Füzzérradvány - Palac Karola, arboretum
 • Füzér - Zamek Füzér, Russinski Dom Regionalny
 • Pálháza - kolejka wšskotorowa (Pálháza-Kőkapu-Rostalló)
 • Kőkapu - Myœliwski Pałacyk Karola, Wystawa rzeŸb nowoczesnych, jeziorko
 • Pácin - Regionalne Muzeum w Pałacyku
 • Hollóháza - Fabryka i Muzeum Porcelany